เทศบาลตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อ 053-429827

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

QR1

QR2

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/02/2562
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
727
เดือนที่แล้ว
917
ปีนี้
727
ปีที่แล้ว
10,785
ทั้งหมด
14,369
ไอพี ของคุณ
184.72.102.217
ลำดับรายการวันที่
1แผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน5 ก.ค. 2562
2คู่มือสำหรับประชาชน2 ก.ค. 2562
3การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน12 มิ.ย. 2562
4การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่12 มิ.ย. 2562
5การรับชำระภาษีป้าย12 มิ.ย. 2562
6การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)กรณีบุคคลธรรมดา12 มิ.ย. 2562
7การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีบุคคลธรรมดา12 มิ.ย. 2562
8การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่กรณีบุคคลธรรมดา12 มิ.ย. 2562
9การแจ้งถมดิน12 มิ.ย. 2562
10การแจ้งขุดดิน12 มิ.ย. 2562
11การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ12 มิ.ย. 2562
12การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 2212 มิ.ย. 2562
13การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 2112 มิ.ย. 2562
14การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ12 มิ.ย. 2562
15การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ12 มิ.ย. 2562
16การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร12 มิ.ย. 2562
17การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์12 มิ.ย. 2562
18การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ12 มิ.ย. 2562

1