เทศบาลตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อ 053-429827

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

QR1

QR2

ข้อมูลน้อนหลัง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/02/2562
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
1,122
เดือนที่แล้ว
1,577
ปีนี้
10,572
ปีที่แล้ว
10,785
ทั้งหมด
24,214
ไอพี ของคุณ
3.236.51.151

ลำดับรายการวันที่
1แผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน5 ก.ค. 2562
2คู่มือสำหรับประชาชน2 ก.ค. 2562
3การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ12 มิ.ย. 2562
4การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์12 มิ.ย. 2562
5การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร12 มิ.ย. 2562
6การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ12 มิ.ย. 2562
7การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ12 มิ.ย. 2562
8การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 2112 มิ.ย. 2562
9การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 2212 มิ.ย. 2562
10การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ12 มิ.ย. 2562
11การแจ้งขุดดิน12 มิ.ย. 2562
12การแจ้งถมดิน12 มิ.ย. 2562
13การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่กรณีบุคคลธรรมดา12 มิ.ย. 2562
14การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีบุคคลธรรมดา12 มิ.ย. 2562
15การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)กรณีบุคคลธรรมดา12 มิ.ย. 2562
16การรับชำระภาษีป้าย12 มิ.ย. 2562
17การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่12 มิ.ย. 2562
18การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน12 มิ.ย. 2562

1

-->