เทศบาลตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อ 053-429827

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

QR1

QR2

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/02/2562
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
34
เดือนนี้
606
เดือนที่แล้ว
1,286
ปีนี้
5,916
ปีที่แล้ว
2,857
ทั้งหมด
8,773
ไอพี ของคุณ
3.235.107.209
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลตำบลดอนแก้ว ได้รับการยกฐานะมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลเดิม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลดอนแก้ว ลงวันที่  27  ตุลาคม  2552  ปัจจุบันมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่  139  หมู่ที่  3 บ้านสันต้นกอก  ตำบลดอนแก้ว  อำเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม่  มีพื้นที่ทั้งสิ้น  6.92  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  4,325  ไร่  โดยมีอาณาเขตติดกับตำบลต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้

                             ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ตำบลท่าวังตาล            อำเภอสารภี

                             ทิศใต้             ติดต่อกับ         ตำบลท่ากว้าง              อำเภอสารภี

                             ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ตำบลหนองแฝก           อำเภอสารภี

                             ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ตำบลสบแม่ข่า             อำเภอหางดง