เทศบาลตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อ 053-429827

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

QR1

QR2

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/02/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
701
เดือนที่แล้ว
1,060
ปีนี้
8,312
ปีที่แล้ว
2,857
ทั้งหมด
11,169
ไอพี ของคุณ
3.236.204.251
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลตำบลดอนแก้ว ได้รับการยกฐานะมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลเดิม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลดอนแก้ว ลงวันที่  27  ตุลาคม  2552  ปัจจุบันมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่  139  หมู่ที่  3 บ้านสันต้นกอก  ตำบลดอนแก้ว  อำเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม่  มีพื้นที่ทั้งสิ้น  6.92  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  4,325  ไร่  โดยมีอาณาเขตติดกับตำบลต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้

                             ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ตำบลท่าวังตาล            อำเภอสารภี

                             ทิศใต้             ติดต่อกับ         ตำบลท่ากว้าง              อำเภอสารภี

                             ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ตำบลหนองแฝก           อำเภอสารภี

                             ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ตำบลสบแม่ข่า             อำเภอหางดง