เทศบาลตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อ 053-429827

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

QR1

QR2

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/02/2562
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
99
เดือนที่แล้ว
1,082
ปีนี้
9,967
ปีที่แล้ว
2,857
ทั้งหมด
12,824
ไอพี ของคุณ
3.216.79.60นายสาคร เขียวแก้ว
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนแก้ว

นางนงไว ใจหนิม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนแก้ว

นางสาวธัญญาภรณ์ ทำบุญ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดอนแก้ว

นายอนันต์ ชื่นจิตต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นางรุ่งอรุณ ทองอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นายสมพงษ์ คำยามา (ส.ท เขต1)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นายสาคร เขียวแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นางจินตนา แสนจิตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นายสิงห์คำ ทองคำมา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นายปรีชา ทองรส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2


นายยอดยิ่ง สุวรรณขัดศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2


นางนงไว ใจหนิม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2


นายอำนวย ดวงงาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2


พ.ต. สุทัศน์ นันติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2


นางสาวธัญญาภรณ์ ทำบุญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2