เทศบาลตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อ 053-429827

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

QR1

QR2

ข้อมูลน้อนหลัง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/02/2562
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,159
เดือนที่แล้ว
1,601
ปีนี้
1,159
ปีที่แล้ว
14,253
ทั้งหมด
29,054
ไอพี ของคุณ
54.174.225.82

E-service

-:- ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565) 
-:- คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว โดย นายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2564 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว เรื่อง ประกาศรายชือบุคคลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์การจ้างงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 
-:- ขอเชิญประชาชน ร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)ของเทศบาลตำบลดอนแก้ว ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนแก้วและนายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกำจัดขยะภายในพื้นที่เทศบาลตำบลดอนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 9 เดือน (มกราคม - กันยายน 2565) 
-:- ประกาศราคากลางการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 9 เดือน (มกราคม - กันยายน 2565) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 6 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน เมษายน 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1  
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกกระเช้าไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 วัดตำหนัก
  วัดสันต้นกอก
   วัดดอนแก้ว


   ระบบงานต่างๆ   ร้องเรียน ร้องทุกข์   ร้องเรียนการทุจริต   ตรวจเช็คอีเมล์   สำรวจความพึงพอใจ      แจ้งไฟฟ้า   แจ้งประปา   สถิติอุบัติเหตุ   จองคิวออนไลน์   ชำระภาษี   ลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรม   ลงทะเบียน สัตว์เลี้ยง   ลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็ก   ลิ้งภายนอก   กรมส่งเสริม   กระทรวงมหาดไทย   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ   ict   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   ปปช   ธนาคารออมสิน   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   กรมจัดหางาน   สำนักประกันสังคม   กรมบัญชีกลาง   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   กรมสรรพากร   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   

   -->